LỜI CHÚC

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Minh Thế)

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Minh Thế.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Quan hệ song song

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Minh Thế (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:14' 01-01-2010
  Dung lượng: 237.0 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG II:
  ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
  QUAN HỆ SONG SONG

  I. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

  1. Xác định một mặt phẳng
  ( Ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phẳng. (mp(ABC), (ABC))
  ( Một điểm và một đường thẳng không đi qua điểm đó thuộc mặt phẳng. (mp(A,d))
  ( Hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng. (mp(a, b))
  2. Một số qui tắc vẽ hình biểu diễn của hình không gian
  ( Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng.
  ( Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau.
  ( Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng.
  ( Đường nhìn thấy vẽ nét liền, đường bị che khuất vẽ nét đứt.

  VẤN ĐỀ 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
  Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta có thể tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng. Khi đó giao tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm chung đó.

  Cho hình chóp S.ABCD. Đáy ABCD có AB cắt CD tại E, AC cắt BD tại F.
  a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (SAB) và (SCD), (SAC) và (SBD).
  b) Tìm giao tuyến của (SEF) với các mặt phẳng (SAD), (SBC).
  Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD, SO. Tìm giao tuyến của mp(MNP) với các mặt phẳng (SAB), (SAD), (SBC) và (SCD).
  Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. K là một điểm trên cạnh BD sao cho KD < KB. Tìm giao tuyến của mp(IJK) với (ACD) và (ABD).
  Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC.
  a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) và (JAD).
  b) M là một điểm trên cạnh AB, N là một điểm trên cạnh AC. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) và (DMN).
  Cho tứ diện (ABCD). M là một điểm bên trong (ABD, N là một điểm bên trong (ACD. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (AMN) và (BCD), (DMN) và (ABC).

  VẤN ĐỀ 2: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
  Muốn tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng ta có thể tìm giao điểm của đường thẳng đó với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đã cho.

  Cho tứ diện ABCD. Trên AC và AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN không song song vói CD. Gọi O là một điểm bên trong (BCD.
  a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD).
  b) Tìm giao điểm của BC và BD với mặt phẳng (OMN).
  Cho hình chóp S.ABCD. M là một điểm trên cạnh SC.
  a) Tìm giao điểm của AM và (SBD).
  b) Gọi N là một điểm trên cạnh BC. Tìm giao điểm của SD và (AMN).
  Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. K là một điểm trên cạnh BD và không trùng với trung điểm của BD. Tìm giao điểm của CD và AD với mặt phẳng (MNK).
  Cho tứ diện ABCD. M, N là hai điểm lần lượt trên AC và AD. O là một điểm bên trong (BCD. Tìm giao điểm của:
  a) MN và (ABO). b) AO và (BMN).
  HD: a) Tìm giao tuyến của (ABO) và (ACD).
  b) Tìm giao tuyến của (BMN) và (ABO).
  Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình thang, cạnh đáy lớn AB. Gọi I, J, K là ba điểm lần lượt trên SA, AB, BC.
  a) Tìm giao điểm của IK với (SBD).
  b) Tìm các giao điểm của mặt phẳng (IJK) với SD và SC.
  HD: a) Tìm giao tuyến của (SBD) với (IJK).
  b) Tìm giao tuyến của (IJK) với (SBD và (SCD).

  VẤN ĐỀ 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng qui
  ( Muốn chứng minh ba điểm thẳng hàng ta có thể chứng
   
  Gửi ý kiến