No_avatar
Đỗ Văn Minh
Điểm số: 4110
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 2802
No_avatar
Trịnh Ngọc Cường
Điểm số: 2679
No_avatar
Trung Tấn Nguyễn
Điểm số: 1803
Avatar
Đặng Ngọc Hùng
Điểm số: 1668
No_avatarf
Phạm Thị Đẹp
Điểm số: 1317
No_avatar
Trần Minh Quân
Điểm số: 1308
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 1299