Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 1470
No_avatar
Đỗ Văn Minh
Điểm số: 1263
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 774
No_avatar
Trịnh Ngọc Cường
Điểm số: 636
Avatar
Nhữ Thị Thủy
Điểm số: 576
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 446
Avatar
Trần Sĩ Tùng
Điểm số: 435
Avatar
Lê Viết Phú
Điểm số: 426