Avatar
Vũ Thị Hồng Nhung
Điểm số: 60
Avatar
Hoàng Trường Sơn
Điểm số: 33
No_avatarf
Huỳnh Thị Hoà
Điểm số: 30
No_avatar
Mai Dinh Cong
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Thị Thanh Bình
Điểm số: 24
Avatar
Trần Sĩ Tùng
Điểm số: 24
Avatar
Lương Vĩnh Long
Điểm số: 21
No_avatar
Tâm Vinh
Điểm số: 21